Kitap Kapak Tasarımının Kitap Satışına Etkisi

9 Mayıs 2019
635
Views

Hangi sektörde olursa olsun “pazarlama” kesinlikle hafife alınmayacak önemli bir süreçtir. Pazarlamayı basit bir tanıtım faaliyeti olarak görmek ve doğrudan satışa odaklanmak başarısız markaların ortak özellikleri arasındadır.
Pazarlama, iyi bir planlamayla yürüyen ve doygun bir programlama sayesinde başarıya ulaşan detaylı bir iştir. Pazarlamayı ilgilendiren hiçbir ayrıntı göz ardı edilemez. Pazarlama sürecinin parçası olan ancak sizin ya da ekibinizin “küçük – basit” diyerek etiketlediği her konu, aslında size kaybettirecek kadar önemlidir. Maalesef genellikle bu durum kaybetmeye başlandığında anlaşılır ve artık iş işten geçmiş olur. Tam da bu yüzden ürününüzün pazarlama sürecinde hiçbir detayı kaderine terk etmemeli ve bu süreci profesyonellerle beraber yürütmelisiniz.

Dosya, dergi, katalog ve kitap başta olmak üzere tüm basılı materyallerin vitrini, kapaklarıdır. Basılı malzemelerde kapak sayfası olarak adlandırılan ve hedef kitlenin görüş alanına ilk temas eden yüzeyin tasarlanması; basılı malzemelerin pazarlama sürecini doğrudan etkileyen etkenlerdendir.

Okur olarak isimlendirilen kitap severler yani başka bir deyişle yazarların ve yayın evlerinin kendilerine hedef kitle olarak belirledikleri kesim; görsel zekâsı gelişmiş, sanatsal çizgileri bakışlarıyla yakalama yetisine sahip kişilerdir. Bu kesime ilk dokunuşun en kolay yolu kapak tasarımıdır. Profesyoneller tarafından; kitabın içeriğine, ruhuna, verdiği mesaja uygun ve görsel açıdan doyurucu bir formatta hazırlanan kapak tasarımlarının hedef kitleyi hızlı bir şekilde kendine cezbetmeyi başardığı yadsınamaz gerçeklerdendir. Zihinleri erişkinlerden daha berrak olan çocuklara hitap eden çocuk kitaplarının kapak tasarımları ise üzerinde daha fazla titizlikle durulması gereken bir konudur. Aynı hedef kitleyi cezbetmeye çalışan benzer içeriklere sahip eserleri birbirinden ayran iki etkenden birisi, o eserlerin kapak tasarımıdır.

Pazarlama süreci başarıya ulaşmış eserlerin kapak tasarımlarındaki ortak noktalar incelendiğinde; özellikle parlak renkler kullanılarak tasarlanan kapakların, yazar adının bir marka logosu gibi öne çıkarılan tasarımların, başlıkta basit – okunaklı – büyük puntolu yazı tiplerinin kullanıldığı tasarımların ve duyguya hitap eden görsellerle bezenmiş kapak tasarımlarının diğerlerine oranla daha fazla ilgi çektiği tespit edilmiştir.

Unutulmaması gereken önemli bir konuda; kitaplarda kapak tasarımının, o kitabın yazarının ve yayın evinin kurumsal kimliğini temsil etmesi durumudur. Kurumsal kimliğin üst düzeyde temsil edilmesi ise pazarlama sürecinin kritik konularındandır. Kurumsal kimliğinizin, alanında uzman bir ekibin sihirli dokunuşlarıyla sunulmasını istemez misiniz? Bu soruya evet dediğinizi biliyorum. O halde kitap kapak tasarımlarınız başta olmak üzere, bütün basılı materyallerinizin görsel tasarımlarını ve tüm basım süreçlerini işini severek yapan Tonyukuk Reklam Ajansının uzman ellerine bırakmanız, pazarlama sürecinde beklediğiniz başarıyı yakalamanızı kolaylaştıracaktır.

Tonyukuk Reklam Ajansı, tüm çocuklarımızın 2 Nisan Dünya Çocuk Kitapları Haftası’nı kutlar.

Makale Kategorileri:
Genel · Teknoloji

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.