Reklam Neden Önemlidir?

9 Mayıs 2019
793
Views

Reklam neden önemlidir, gerekli midir? Reklamın faydaları, etkileri hakkında bilgi.

Reklam Neden Önemlidir? Reklam ve Reklamcılık

Reklam ve Reklamcılık, bugün ticaret ve endüstride büyük yeri olan bir yayın şeklidir. Bir malın özellikleri «reklam» ile halka duyurulur, bu duyurma usulleri de «reklamcılık» ile düzenlenip yayılır.

Tonyukuk Ajans İstanbul Küçükçekmece Reklam Ajansı – Armut

Reklamlar, gazete, dergi, radyo, televizyon gibi yayınlarla, yapılır, ya da duvarlara levhalar, afişler asarak göz önüne serilir. Bir tek reklam büyük masraflar karşılığında hazırlanabilir; yalnız, bu reklamdan sağlanacak fayda da o nispette büyük olacağı için masraf kolayca karşılanır. Bugün için reklamcılık dünyanın her tarafında tutunmuş, benimsenmiş, üstelik kâr getiren bir meslektir; sanat ve endüstrinin bir kolu sayılır.

Reklamcılık, ticari tarafı bir yana, ayrıca piyasaya çıkan yeni maddeleri, yeni eşyaları halka haber vermekle de hayat seviyesinin yükselmesini sağlar. Daha güzel evlerin yapıldığını, daha sağlam elbiselerin, besleyici maddelerin, kullanışlı makinelerin, daha güzel eşyanın piyasaya çıktığını hep reklamlardan öğreniriz, bunları biz de elde etmeye çalışırız.

Bir malın satıcısı, aynı malı yapa başka satıcılarla rekabete girişir. Kendi malının ötekilerden üstün olduğunu ilan yoluyla halka bildirir. İlancılık, böylece rekabeti arttırır. Bu bakımdan ekonomik hayatımızın belkemiği haline gelmiştir. Ayrıca halkın satın alma isteğini de artırır, piyasaya hareket getirir. İlancılık olmasaydı büyük ölçüde mal yapmak tüccarlar için belki de imkansız bir iş olurdu. İlancılık ticaret hayatında büyük iş alanlarının açılmasını sağlamıştır.

Üstünlüğü reklam edilen mallar gerçekten yük sek kalitedeyse, yapılan reklam faydalı olur. Yalnız, bazı hallerde yapılan reklamların gerçekle ilgisi olmadığı anlaşılır. Bazı memleketlerde reklam şirketleri ancak reklam edecekleri malların evsafını iyice kontrol ettikten sonra reklamı yapmayı kabul ederler.

Makale Kategorileri:
Dijital Pazarlama · Genel

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.